Bilimsel Kurul Üyeleri
 

Uluslararası Bilimsel Komite

ULUSLARARASI BİLİMSEL KOMİTE  KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. F. Nur BARAN AKSAKAL

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

ULUSLARARASI BİLİMSEL KOMİTE ÜYELERİ 

Prof. Dr Songül A. VAİZOĞLU 

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

Prof. Dr Stamatis Aggelopoulos 

Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece

Prof. Dr. Osman Nuri AĞDAĞ 

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr.Triantafyllos Albanis  

University of Ioanina, Greece

Prof. Dr. M. Necdet ALPASLAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 

Prof. Dr. Ayşe AKIN 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Zacharoula Andreopoulou  

Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Prof. Dr. İrfan AR

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,  Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Yüksel ARDALI 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Adem Bekteshi  

 University of Shkodra, Shkodra, Albania

Prof. Dr. Erdal BEŞER 

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı 

Prof. Dr. Ali BİLGİLİ 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmokoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı 

Prof. Dr.Ilija Brceski  

University of Belgrade, Serbia

Prof. Dr. Carolina Constantin  

Politehnic University of Bucharest, Romania

Prof. Dr.Nilgun Ciliz  

Bogazici University, Institute of Environmental Sciences, Istanbul, Turkey

Prof. Dr. Fevziye ÇETİNKAYA

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı  

Prof. Dr Halil Necati DEDEOĞLU 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

Prof. Dr Dame Dimitrovski  

University St. Cyril and Methodius, Skopje, FYR Macedonia 

Prof. Dr Manuela Do Silva  

University of Algarve, Faro, Portugal 

Prof. Dr Deniz DÖLGEN 

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 

Prof. Dr Tim Ehlinger

Milwakee University, Wisconsin, USA 

Prof. Dr Tolga ELBİR

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 

Prof. Dr Alp ERGÖR 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

Prof. Dr Massimiliano Fenice  

Tuscia University, Viterbo, Italy 

 Assoc. Prof. Gabrıel GULIS

University of Southern Denmark, Unit for Health Promotion Research 

 Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 

Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Prof. Dr.  Dragan GJORGJEV

Policy Adviser, Institute of Public Health Medical Faculty Skopje Republic of Macedonia

Prof. Dr.Mariana Golumbeanu

National Institute for Marine Research and Development “Grigore Antipa” Constanta, Romania International Research Secertariate of BENA

Prof. Dr. Parvez HARIS

De Montfort University, Leicester, United Kingdom, Principal Lecturer and Head of Research for Allied Health Science 

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı

 Prof. Dr. Feza KARAER

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Duran KARAKAŞ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Çevre Müh. Bölüm Başkanı

Jakub KALİNOWSKİ

V4SPORT Foundatıon Presıdent  Executıve Commıttee Member Of The Internatıonal Sport And Culture Assocıatıon (ISCA)  Executıve Commıttee Member of The Actıve Healthy Kıds Global Allıance 

Prof. Dr. Yaşar KESKİN 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Yaşar KESKİN 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Arzu KOCABAŞ DİREN 

Mimar Sinan Üniversitesi  Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Prof. Dr. Mihail Kochovski

Institute of Public Health of Skopje, FYR Macedonia

Prof. Dr. Günnur KOÇAR

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü,Güneş Enerjisi Bölümü
Enerji Teknolojisi Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Antonis Kokkinakis

Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Jana KOLLAROVA

Regional Authority for Public Health, Kosice, SLOVAKIA

Prof. Dr. Klaus Kuhnke

University of Osnabruck, Germany

Prof. Dr. Yusuf KURUCU

Ege University, Izmir, Turkey

Prof. Dr. Ioana LONEL  

Politechnic of Timisoara, Romania  

Prof. Dr. N. Emel LÜLECİ 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

 Prof. Dr. Ilirjan MALOLLARI L

University of Tirana, Albania

 Prof. Dr. Işıl MARAL

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 Prof. Dr. Milan MESIC

University of Zagreb, Croatia

 Prof. Dr. Claudia I. MIHAILOW

Ovidius University of Constanta, Romania

Prof. Dr. Yoncho Pelovsky  

University of Sofia, Bulgaria  

Prof. Dr. Maria POPA  

1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Romania  

Prof. Dr. Derya OKTAY  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü  

Prof. Dr. Pınar OKYAY 

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

Prof. Dr. DİCLE OĞUZ

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Prof. Dr. Ali ÖZER 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Prof. Dr. İpek ÖZBEK SÖNMEZ

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve  Bölge Planlama Bölümü

Prof. Dr. Erkan PEHLİVAN 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Yıldız PEKŞEN 

 Ondokuz  Mayıs Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

Prof. Dr.Violin RAYKOV  

Institute of Oceanology, Bulgarian Academy of Science  

 Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

Prof. Dr. Petr SAUER  

University of Economics Prague, Czech Republic  

Prof. Dr. Dilşad SAVE 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Velibor Spalevic  

University of Podgorica, Montenegro  

Prof. Dr. Cengiz TÜRE

Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi , Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Prof. Dr. Ashok Vaseashta  

International Clean Water Institute, Manassas, VA USA, Marshall University, Huntington, USA  

Prof. Dr. Faruk YORULMAZ 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Caner Zanbak  

Turkish Chemical Manufacturers Association, Istanbul, Turkey  

Doç. Dr. Müge AKKAR ERCAN 

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

Doç. Dr. Müslüm AKINCI 

Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Levent ATALI  

Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü

Doç. Dr. Yelda AYDIN TÜRK 

Karadeniz Teknik Üniversitesi KTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehir Planlama AD Başkanı

Doç Dr. Osman BALABAN 

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

Zekeriya BİNGÖL

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Suat ÇABUK

Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Gülbin ERDEN 

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 

Assoc. Prof. Erica HİNCSON

Faculty of Health and Environmental Sciences Auckland University of Technology

Doç. Dr. Ezgi HALİLOĞLU KAHRAMAN 

Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Ralph Leo Johan MEUWISSEN 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Doç. Dr. M. Burcu SILAYDIN AYDIN

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama 

Doç. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN

Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Doç. Dr Alpaslan TÜRKKAN

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

Doç. Dr. Süleyman TOY 

Atatürk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ

Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık FakültesiPeyzaj Mimarlığı

Yrd. Doç. Dr. Yıldız AKSOY  

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü  

Yrd. Doç. Dr Mustafa ARTAR  

Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Yrd. Doç. Tuba RASTGELDİ DOĞAN  

Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği  Bölümü 

Yrd. Doç. Dr Doğan DURSUN 

Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

Yrd. Doç. Dr Levent GÜREL 

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 

Yrd. Doç. Dr Ahmet FİDAN  

Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi  

Dr. N.Tunga KÖRĞLU

Çankaya Belediyesi

Yrd. Doç. Dr Neslihan KULÖZÜ 

Atatürk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama 

Dr. Nilay OĞULTÜRK

Çankaya Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü

Dr. Phen SUKMAG

Environmental Management, Lecturer at Health System Management Institute (HSMI, PSU) Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, Thailand.

Yrd. Doç. Dr. Gül ŞİMŞEK 

Atatürk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama 

Yrd. Doç. Dr. Timur KAPROL

Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 Yrd. Doç. Dr. Şahin TOPRAK 

Dr. Ethem TORUNOĞLU  

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 


Çankaya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü

Yrd. Doç. Dr Zeynep YILMAZ BAYRAM 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü