Karma Sergi
 

Karma Sergi

II. ULUSLARARASI ŞEHİR, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ KARMA SERGİSİ

Sürdürülebilirlilik kavramı ilk kez, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından 1982 yılında kabul edilen Dünya Doğa Şartı belgesinde yer almıştır. Sürdürülebilirlik kavramının çıkış noktası ise teknolojik ve ekonomik gelişmelere paralel olarak artan çevre sorunlarının giderilmesi ve gezegenimizin korunması üzerine kurulmuş bir olgudur. Günümüz yerleşimlerinin büyük bölümünün kentsel alanlarda yer alması, kentlerin olumsuz baskıları daha fazla hissetmesine neden olmaktadır.

Sürdürülebilir kentler kavramının yeni bir olgu olmasına rağmen, kentin; çevresel, ekonomik, politik, sosyal, demografik, kurumsal ve kültürel amaçlar kapsamında ele alınması gerekmektedir.

16-20 Nisan 2018 tarihinde Kapadokya'da gerçekleştirilecek olan   II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi’nde tema “Yarının Kentleri” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, yarının kentlerinin sürdürülebilir kentler olacağı düşüncesiyle kongre kapsamında akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını sergileyebilecekleri bir “karma sergi” düşünülmüştür. Bu amaçla serginin teması “Sürdürülebilir Kentler” olarak belirlenmiştir. Sergi ana başlıkları; tasarım, mühendislik, sağlık ve sosyal alanlardadır. Sergi ile ilgili şartnameyi aşağıdan indirebilirsiniz.

Sergiye Katılım Ücreti: 250 TL’dir.  


Karma Sergi Katılım Şartnamesi     Karma Sergi Başvuru Formu ve Taahhütname